Základní údaje

Zahájení projektu: 01. 03. 2013
Předpokládané ukončení projektu: 28. 02. 2015
Rozpočet projektu: 2 796 102,04 CZK

Stručný obsah projektu

Cílem předloženého projektu je zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele na Základní škole Blovice. Předmětem projektu je snaha o zavedení jednotného celoškolského využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech, a to zejména formou zavedení blended learning, tj. kombinované výuky s podporou elearningu a uplatněním nově vytvořených materiálů ve výuce.

V rámci projektu bude na ZŠ Blovice modernizována ICT technika a provedena systémová integrace, která povede k vytvoření jednotného informačního prostředí umožňující pedagogům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky. Tyto materiály budou vytvořeny samotnými ped. pracovníky školy. Žáci školy tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. Materiály budou moci také využít při samostudiu, doplnění opakování nebo prohloubení látky doma.

Do projektu se přímo zapojí 20 učitelů a 280 žáků druhého stupně a pátých tříd.